Personas datu apstrādes Pārzinis un Apstrādātājs ir SIA CRYSTALLINE, reģ. Nr. 40003909033, adrese: Rembates iela 10-5, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67673573

Fizisko personu datu aizsardzības likums: „Personas dati ir jebkāda  informācija,  kas  attiecas  uz  identificētu  vai identificējamu fizisko personu. CRYSTALLINE SIA savas uzņēmējdarbības veikšanai un uzturēšanai, cik vien tas nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei, var iegūt un apstrādāt dažādus personas datus par sava uzņēmuma darbiniekiem, klientu un sadarbības partneru uzņēmumu darbiniekiem, klientiem kā privātpersonām, un netiešā veidā - arī par citām privātpersonām, kas ar uzņēmuma darbību tiešā veidā nav saistītas. CRYSTALLINE SIA iegūstamie un apstrādājamie personas dati atkarīgi no iegūšanas mērķa un veida un var būt šādi: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas dati, personu apliecinošu dokumentu dati, informācija par apgādībā esošām personām, medicīnisko komisiju apliecinājumi par atbilstību veicamo amata pienākumu izpildei, video ieraksti, foto attēli, automašīnu numuri, tīmekļa vietnes apmeklētāju sīkdatnes.

Fizisku personas datu iegūšanas veidi.

CRYSTALLINE SIA šādus datus iegūst: saņemot personas iesniegumu uz izsludinātu darba vakanci, slēdzot un uzturot darba attiecību līgumu, saņemot citu personu pilnvarojumus ar iekļautiem fizisko personu datiem, saņemot informāciju par pakalpojumu sniedzēja pārstāvi vai darbinieku, pasta un e-pasta komunikācijā, veicot video novērošanu CRYSTALLINE SIA  teritorijā, uzturot tīmekļa vietni labasantehnika.lv, reģistrējot tīmekļa vietnes labasantehnika.lv lietotājus ar plašākām piekļuves tiesībām un funkcijām, citos līdzīgos gadījumos.

Fizisko personu datu uzglabāšana un apstrāde.

CRYSTALLINE SIA iegūtie personas dati tiek glabāti gan papīra formātā, gan informācijas sistēmā, CRYSTALLINE SIA norādītā, drošā vietā un veidā un ar tādu uzglabāšanas termiņu, kādu paredz piemērojamie likumi, un/vai norāda CRYSTALLINE SIA. Piekļuve pie iegūtajiem personu datiem pieejama tikai CRYSTALLINE SIA pilnvarotām personām, regulējot aplūkošanai vai apstrādei pieejamo datu apjomu. Fizisko personu datu izmantošana tiešā mārketinga nolūkiem, lai informētu par CRYSTALLINE SIA jaunumiem un nosūtītu individuālus piedāvājumus, iespējama tikai gadījumos, ja saņemta fiziskās personas piekrišana šādas informācijas saņemšanai. 

Fizisko personu datu izpaušana.

CRYSTALLINE SIA ievēro privāto personu datu konfidencialitāti. Personas datu izpaušana trešajām personām tiek pieļauta tikai gadījumos, kad tas nepieciešams uzņēmējdarbības veikšanai, – līgumu slēgšanai, funkciju izpildei ar pilnvarojumu vai citos likumīgos gadījumos. CRYSTALLINE SIA neizsniedz fizisko personu datus trešajām personām gadījumos, ja tam nav likumīgs pamats, vai ja nav saņemta fiziskās personas piekrišana par savu datu nodošanu trešajai personai.

Jūsu tiesības.

Jums ir tiesības iegūt informāciju par CRYSTALLINE SIA apstrādātajiem personas datiem, to ieguves un apstrādes veidu, apstrādes likumīgo pamatojumu, kā arī par uzglabāto datu pareizību. Gadījumā, ja nepieciešama Jūsu personas datu papildināšana, labošana, dzēšana vai informācija par to saturu CRYSTALLINE SIA sistēmā, nepieciešams Jūsu iesniegums datu apstrādes pārzinim. Pēc iesnieguma izskatīšanas tiks veiktas iesniegumā norādītās darbības, vai nosūtīta informācija par likumīgiem ierobežojumiem, kas neļauj izpildīt kādu no iesniedzēja prasībām.

Atsaukt piekrišanu tiešā mārketinga piedāvājumiem var, nosūtot iesniegumu datu apstrādes pārzinim vai veicot atbilstošas izmaiņas profila iestatījumos tīmekļa vietnes labasantehnika.lv reģistrēta lietotāja vidē (ja esat šajā vietnē reģistrēts lietotājs).

Tīmekļa vietne un sīkdatņu izmantošana.

CRYSTALLINE SIA tīmekļa vietne labasantehnika.lv izmanto sīkdatnes (nelielas teksta datnes), ko tā saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni labasantehnika.lv. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu lietotāja vārdu un iestatījumus, ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes padara ērtāku regulāri apmeklējamu vietņu pārlūkošanu, savukārt vietnes uzturētājam palīdz veidot un uzturēt vietnes apmeklētības informāciju, neidentificējot konkrētu personu un neaizskarot privātuma tiesības.

Sīkdatņu iespējošana nav obligāta, lai vietne labasantehnika.lv darbotos, taču tas jums nodrošinās labāku pārlūkošanu. Plašāku informāciju par sīkdatņu atspējošanu, kontroli un dzēšanu var iegūt šeit: aboutcookies.org.

Tīmekļa vietni labasantehnika.lv var apmeklēt gan nereģistrēti lietotāji, gan reģistrēti lietotāji. Reģistrēta vai nereģistrēta lietotāja statuss nemaina sīkdatņu izmantošanas iespējas.

Sīkdatņu veidi, kādi tiek izmantoti tīmekļa vietnē labasantehnika.lv:

- sesijas sīkdatnes, kas nepieciešamas sistēmas darbībai reģistrētu lietotāju vidē. Ši sīkdatne mums ļauj atcerēties, kādas preces ir pasūtījuma grozā, ar kādu lietotāja vārdu apmeklētājs ir pieteicies, apmeklējuma vēsturi (lai sistēma zinātu, kurā lapā atgriezties), un tamlīdzīgas lietas. Šīs sīkdatnes tiek dzēstas, aizverot pārlūku.

- valodas sīkdatne, kurā tiek saglabāta lietotāja izvēlētā interfeisa valoda. Ši sīkdatne nesatur informāciju, pēc kuras būtu iespējams identificēt apmeklētāju. Sīkdatne pārlūkā saglabājas mēnesi pēc pēdējā apmeklējuma.

- autorizācijas sīkdatne, kurā tiek saglabāta informācija par klienta identitāti. Šī sīkdatne tiek izveidota tikai, ja apmeklētājs izvēlas "Saglabāt paroli". Ja sistēmā reģistrējies klients kādā brīdī lieto funkciju "Beigt" (Logout), tad šī sīkdatne tiek dzēsta. Bez apmeklējuma šī sīkdatne pārlūkā saglabājas 10 gadus (!).

Svarīgi! Neviena no šīm sīkdatnēm netiek lietota, lai uzkrātu informāciju par lietotāja apmeklējuma ieradumiem!

Informējam, ka vietnē labasantehnika.lv tiek izmantota uzņēmuma"Google Inc."Izstrādātā programma"Google Analytics”, kas arī ievieto savas sīkdatnes un izseko lietotāju. Šis serviss uzlabo vietnes labasantehnika.lv efektivitāti, sniedzot informāciju par vietnes apmeklētājiem kopumā – valstis, no kurām vietne tiek apmeklēta, lietojumprogrammas, ierīces, lietotāju vecumu u.c., taču neidentificē katru atsevišķu vietnes apmeklētāju. No vietnes labasantehnika.lv netiek nosūtīti nekādi papildus identificējami dati izņemot tos, ko "Google Analytics" sūta pats automātiski. Aicinām iepazīties arī ar Google konfidencialitātes politiku.   Jūs variet atteikties no "Google Analytics" veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildrīku.

Reģistrējoties tīmekļa vietnē labasantehnika.lv, sistēma saglabā jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī nepieciešamo informāciju par jūsu pārstāvēto uzņēmumu. Informācija par dzimšanas dienas datumu nav obligāta. Obligāti iesniedzamā informācija nepieciešama jūsu autorizācijai reģistrēta lietotāja vidē, sasaistei ar pārstāvēto uzņēmumu un operatīvai saziņai turpmākās sadarbības laikā. Dzimšanas dienas datu uzrādīšana ļauj vietnei labasantehnika.lv sveikt jūs dzimšanas dienā reģistrēto lietotāju vidē. Veicot reģistrāciju, iespējams apstiprināt/neapstiprināt tiešā mārketinga sūtījumu saņemšanu uz norādīto e-pasta adresi. Gan dzimšanas dienas datuma, gan tiešā marketinga iestatījumu maiņu pēc tam iespējams veikt reģistrētā lietotāja vidē, uzstādījumu sadaļā. Atteikums no tiešā marketinga sūtījumu saņemšanas nav attiecināms uz e-pasta sūtījumu saņemšanu, kas saistīti ar uzņēmējdarbības veikšanu CRYSTALLINE SIA un jūsu pārstāvētā uzņēmuma starpā – pasūtījuma apstiprinājumu saņemšana, informācija par būtiskām izmaiņām sistēmas darbībā u.c.

CRYSTALLINE SIA nesaglabā informāciju par parolēm, tās nozaudēšanas gadījumā nepieciešams rakstisks pieprasījums jaunai lietotāja parolei.

Reģistrēta lietotāja dzēšana. Iespējama 4 gadījumos – pēc paša lietotāja rakstiska pieprasījuma, pēc pārstāvētā uzņēmuma vadības rakstiska pieprasījuma, kā arī gadījumā, ja tiek pārtraukts sadarbības līgums ar pārstāvēto uzņēmumu, gadījumā, ja sistēma konstatē ilgstošu lietošanas pārtraukumu (nosaka CRYSTALLINE SIA iekšējie noteikumi). Šādā gadījumā tiek dzēsti visi fiziskās personas dati, kas tika uzglabāti reģistrācijai tīmekļa vietnē labasantehnika.lv.

CRYSTALLINE SIA tīmekļa vietnēs var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. CRYSTALLINE SIA neuzņemas atbildību par šajās saitēs norādīto trešo pušu tīmekļa vietņu privātuma politiku, jo tā var atšķirties no CRYSTALLINE SIA norādītājām saistībām attiecībā uz personas datu apstrādes praksi un konfidencialitāti.